Poskytujeme komplexné riešenia v rámci zdravotného vzdelávania, informovania a reklamy

Eduinfo už 16 rokov prevádzkuje najširšiu paletu pacientských infopanelov v čakárňach lekárov rôznych špecializácií a tým umožňuje naším klientom a partnerom osloviť 100% ich cieľovú skupinu.

Eduinfo ako nezávislý a rovnocenný partner v reťazci zdravotnej starostlivosti ponúka prostriedky integrovanej zdravotníckej komunikácie s cieľom rozšíriť dialóg o prevencii a povedomí o chorobách, vzdelávať a informovať o všetkých otázkach týkajúcich sa zdravia, zmenách životného štýlu, povedomí o ochoreniach, prevencií, zdravotných otázkach….

V čakárňach sú klienti až 3 krát viac citlivejší na témy týkajúce sa ich zdravia ako pri sledovaní televízie. Wait marketing rozširuje Kotlerov 5M marketing o šieste M – Miesto cieleného zásahu, kde čakajú klienti. Wait marketing spolu so 100% cielením presne na Vašu cieľovú skupinu je dôvod, prečo naši klienti môžu ušetriť 30 – 70% svojho komunikačného rozpočtu.

Našou misiou je tiež podporiť komunikáciu medzi lekármi a širokou verejnosťou a asistovať pri ich každodennej úlohe vzdelávania rozširovaním dialógu o zdravotníckej informovanosti a osvete,  prevencii chorôb , zdravotníckych témach, , civilizačných ochoreniach , zdravého životného štýlu a liečebnej rehabilitácii a kúpeľnej liečbe…

Eduinfo pracuje s tímom skúsených a vyškolených zástupcov prostredníctvom ktorých sme shopní kvalitne zabezpečiť a realizovať širokú škálu aktivít ako napríklad: dodávanie časopisov, brožúr, vzorky, infografík priamo lekárom alebo širokej verejnosti.

Naše služby sú využívané nielen štátnymi , neštátnymi , vedeckými a charitatívnymi organizáciami ale aj výrobcami liekov, zdravotníckych pomôcok a potravinových doplnkov, občianskymi združeniami, združeniami lekárov, zdravotnými poisťovňami…..

Týmto spôsobom Eduinfo pomáha lekárom i našim klientom chrániť zdravie 3 miliónom obyvateľov.