Pomáhame  lekárom i našim klientom pri zlepšovaní zdravotnej edukácie

Ako pomôcť a podporovať lekárov a zdravotníckych pracovníkov v dialógu s pacientmi?

Už viac  ako 16 rokov buduje Eduinfo špeciálny a dlhotrvajúci vzťah s lekármi a pracovníkmi v zdravotníctve, ktorí sa podieľajú na edukácii a výchove pacientov prostredníctvom offline i online služieb.

Integrované komunikačné služby  spoločnosti Eduinfo pomáhajú zdravotníckym pracovníkom ušetriť ich drahocenný čas.

Zdravotníci často hľadajú správne vzdelávacie a informačné materiály (letáky, infografiky, brožúry, plagáty) aby aktívne vzdelávali a informovali svojich pacientov.

Vytvorili sme on-line databázu vzdelávacích materiálov v súlade s terapeutickými skupinami,  kde si môžu lekári  jednoducho objednať a získať dôležité informácie pre svojich pacientov.

Lekári  si môžu objednať vzdelávacie  materiály prostredníctvom niekoľkých kliknutí zdarma na tomto odkaze. http://www.informacieprepacientov.eu/objednavanie-letakov/

Eduinfo sa stará o celý proces logistiky a dodania materiálov .

Tieto on-line brožúry predstavujú jednoduchý spôsob pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov dodať vzdelávacie materiály priamo do rúk svojich pacientov buď priamo v ordinácii alebo prostredníctvom  širokej sieti exkluzívnych médií využívaných v zdravotníckych zariadeniach  po celom Slovensku.

Potrebujete osloviť lekárov a zdravotníckych pracovníkov priamo?

V prípade, že zdravotnícka problematika  vyžaduje aktívnejší prístup zdravotníkov, môžeme dodať Vaše materiály priamo do ich rúk.

Eduinfo pracuje s tímom skúsených a vyškolených zástupcov. Oni sú zodpovední za údržbu a rast našich edukačno informačných sietí a  taktiež vykonávajú celý rad aktivít, ako napríklad: dodávanie časopisov, brožúr, vzorky, infografiky priamo lekárom a zdravotníckym pracovníkom.