Vitajte v spoločnosti  Eduinfo

Eduinfo je komunikačná spoločnosť  pôsobiaca v zdravotníctve od roku 2006 ako nezávislý a rovnocenný partner v reťazci zdravotnej starostlivosti .

Naším poslaním je rozšíriť a podporiť komunikáciu medzi pacientmi a širokou škálou strán zúčastnených v zdravotníctve:

  • Lekári a zdravotnícki pracovníci,
  • Vládne zdravotnícke úrady,
  • Mimovládne organizácie,
  • Farmaceutické spoločnosti,
  • Profesijné lekárske komory a združenia
  • Charitatívne organizácie,
  • Výrobcovia potravinových doplnkov
  • Výrobcovia zdravotníckych pomôcok….

 

prostredníctvom realizácie edukačných programov a poskytovaním informačných služieb.

Naším mottom je slogan: “Vzdelávaním sa cíťte lepšie a žite dlhšie.”

Už viac ako 16 rokov Eduinfo prináša inovačné programy, ktoré poskytujú riešenie pre všetkých účastníkov zdravotníctve. Eduinfo ponúka integrované komunikačné metódy, ktoré stimulujú a rozširujú  dialóg o zdravotníckej informovanosti  a osvete,  prevencii  chorôb , zdravotníckych témach, zmenách životného štýlu, civilizačných ochoreniach , liečebnej rehabilitácii a kúpeľnej liečbe…

V Eduinfo neustále pracujeme na  hľadaní nových komunikačných aktivít  a to ako v režime offline ( založené na základoch wait marketingu ) i online smerujúc k dosiahnutiu nášho cieľa – cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.