Integrovaná komunikácia v zdravotníctve

Nedávne štúdie EÚ ukazujú, že pacienti sa stále viac zaujímajú  o svoje zdravie, aktívne vyhľadávajú informácie o prevencii a terapii ochorení  ktoré ich trápia.
Už viac ako 16 rokov Eduinfo prináša inovačné programy, ktoré poskytujú riešenia  pre všetkých účastníkov zdravotníctve. Eduinfo ponúka integrované komunikačné metódy, ktoré stimulujú a rozširujú  dialóg o zdravotníckej informovanosti  a osvete,  prevencii  chorôb , zdravotníckych témach, zmenách životného štýlu, civilizačných ochoreniach , zdravého životného štýlu a liečebnej rehabilitácii a kúpeľnej liečbe…

Zabezpečujeme integrovanú zdravotnícku komunikáciu priamo ku všetkým našim partnerom: lekárom, pacientom , zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym orgánom  štátnej správy, mimovládnym organizáciám, farmaceutickým spoločnostiam, charitatívnym  organizáciám, profesijným  komorám a združeniam  a stále pracujeme na nachádzaní nových spôsobov komunikácie.
Potrebujete  vzdelávať, informovať, komunikovať , uviesť na trh nový výrobok alebo podporiť novú edukačnú, prevenčnú alebo produktovú kampaň ?  Radi Vám ponúkneme naše riešenia.