Eduinfo vytvára partnerstvá  a spolupracuje so širokou škálou organizácií

 

Vládne zdravotnícke inštitúcie, WHO, lekárske združenia, vedecké a charitatívne organizácie

Eduinfo ponúka svojim partnerom prostriedky integrovanej zdravotníckej komunikácie s cieľom rozšíriť dialóg o prevencii a povedomí o chorobách, pomáha vzdelávať a informovať o všetkých otázkach týkajúcich sa zdravia, povedomí o ochoreniach, prevencii chorôb , zdravotníckych témach, , civilizačných ochoreniach , zdravého životného štýlu a liečebnej rehabilitácii a kúpeľnej liečbe…

Zdravotnícke nevládne organizácie, občianske združenia, profesné komory a asociácie…

Eduinfo pracuje s tímom skúsených a vyškolených zástupcov prostredníctvom ktorých sme schopní kvalitne zabezpečiť a realizovať širokú škálu aktivít ako napríklad: dodávanie časopisov, brožúr, vzorky, infografík priamo lekárom alebo širokej verejnosti.

Výrobcovia liekov, potravinových doplnkov, zdravotníckych pomôcok, zdravotné poisťovne…

Našou misiou je tiež podporiť komunikáciu medzi širokou verejnosťou a farmaceutickými firmami a výrobcami potravinových doplnkov rozširovaním dialógu o zdravotníckej informovanosti a osvete.
Ponúkame služby ako napríklad:

Vytváranie a tlač graficky atraktívnych zdravotníckych materiálov
Tlač z akéhokoľvek materiálu
Distribúcia časopisov a literatúry o zdraví
Návšteva lekárov a zdravotníkov
Dodávanie vzoriek
Marketingový výskum medzi lekármi a pacientmi
“Mystery shopping”
Distribúcia POS materiálov
Vytváranie a realizácia vzdelávacích televíznych klipov v čakárňach