Komunikácia so širokou verejnosťou

 
Ako zabezpečiť účinnú komunikáciu s pacientmi, edukovať , informovať a inzerovať v čakárňach?
Ako informovať pacientov a širokú verejnosť o novinkách na poli zdravia a zdravého životného štýlu efektívne?

Potrebujete ?

– zvýšiť všeobecné povedomie o zdravotných problémoch ?
– osloviť 100 % Vašu cieľovú skupinu ?
– ušetriť 30% Vášho marketingového budgetu ?
– podporovať správne dodržiavanie predpísanej liečby u pacientov?
– informovať o novinkách v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu?

alebo

  • uviesť na trh nový produkt ?
  • spropagovať existujúci prípravok ?
  • podporiť Vašu TV kampaň ?
  • dosiahnuť včasnú diagnózu ?
  • dosiahnuť lepšiu komunikáciu medzi pacientmi a ich lekármi ?

 

V tejto vysoko špecializovanej a citlivej oblasti komunikácie sa vieme orientovať a pomôcť Vám.

Eduinfo poskytuje riešenie pre komunikáciu širokej škály zdravotníckych tém – osveta, prevencia, životný štýl, otázky pohody, osobné wellness a ďalšie zdravotné problémy – so pacientami a širokou verejnosťou efektívne a účinne prostredníctvom našich médií využitím princípov Wait marketingu.

Čakárne lekárov sú ideálnym pre komunikáciu rôznych tém a produktov so širokou verejnosťou a pacientmi. Ľudia tu trávia dlhé minúty bez akýchkoľvek rušivých vplyvov, nerušený žiadnymi inými myšlienkami a v tomto prostredí čakajúc na svojho lekára ktorému dôverujú a majú aktuálne nejaký zdravotný problém , automaticky otvárajú otázky zdravia a životného štýlu. Práve v čakárňach považujú získané informácie za viac vierohodné. Navyše majú okamžitú možnosť konzultovať získané informácie s lekárom alebo lekárnikom, čo často vedie k nákupu, alebo predpísaniu daného produktu.

V čakárňach klienti sú 2 – 3 krát viac citlivejší ako pri sledovaní televízie. Wait marketing rozširuje Kotlerov 5M marketing o šieste M – Miesto cieleného zásahu, kde čakajú klienti. Wait marketing spolu so 100% cielením presne na Vašu cieľovú skupinu je dôvod, prečo naši klienti môžu ušetriť 30 – 70% svojho marketingového rozpočtu.