Vytvárame riešenia presne pre Vaše potreby a klientom poskytujeme služby na mieru

Ponúkame široké spektrum na zákazku navrhnutých služieb, aby sa zohľadňovali všetky Vaše potreby.
Potrebujete vytvoriť vzdelávací informačný materiál na akúkoľvek tému, alebo len aktualizovať svoj doterajší materiál?

S našimi znalosťami o potrebách pacientov a trendov zdravotnej starostlivosti, Eduinfo je pripravené s Vami úzko spolupracovať a vytvoriť alebo podporiť Vašu konkrétnu stratégiu.

Zabezpečujeme komplexné služby. Podľa témy ktorú si želáte komunikovať môžeme vytvoriť obsah, ktorý vieme spracovať graficky na atraktívnu profesionálne brožúry, letáky, plagáty, letáky , infografiky alebo online materiál.

Poradíme vám najlepšie miesto a čas pre svoju kampaň a poskytneme kompletnú logistiku a distribúciu materiálov priamo k cieľovému zákazníkovi. Po skončení kampane môžete získať spätnú väzbu v podobe záverečnej správy vytvorenej na základe prieskumu evidovnia distribuovaných publikácií.

Či máte osloviť lekárov, širokú verejnosť alebo alebo vykonať prieskum ad hoc, môžeme sa prispôsobiť na akúkoľvek Vašu požiadavku.
Eduinfo realizuje riešenia šité priamo na Vaše potreby prostredníctvo našich vlastných , skúsených a vyškolených reprezentantov.

To znamená, že Eduinfo môže prispôsobiť akýkoľvek projekt pre lekárov či širokú verejnosť aby efektívne oslovil ich potreby v oblasti zdravotnej výchovy a komunikácie.
Eduinfo úspešne realizoval rôzne typy kampaní, ako sú napríklad:

Vytváranie a tlač graficky atraktívnych zdravotníckych materiálov
Tlač z akéhokoľvek materiálu
Distribúcia časopisov a literatúry o zdraví
Návšteva lekárov a zdravotníkov
Dodávanie vzoriek
Marketingový výskum medzi lekármi a pacientmi
“Mystery shopping”
Distribúcia POS materiálov
Vytváranie a realizácia vzdelávacích televíznych klipov v čakárňach