Pre akékoľvek informácie nás prosím kontaktujte na: eduinfo@eduinfo.eu

Eduinfo s.r.o
Ďumbierska 2A
94901 Nitra, Slovakia

Tel: +421–948–335–422
E-mail: eduinfo@eduinfo.eu

Bank: ČSOB Nitra – Fraňa Mojtu 4
Bank account: 4003742059/7500
IBAN: SK87 7500 0000 0040 0374 2059

IČO: 36366757
DIČ: 2022196088
IČ DPH: SK2022196088